Dyżury socialne

poniedziałki: 10:00 - 18:00 
wtorki: 10:00 - 18:00 
środy: zamknięte
czwartki: 10:00 - 18:00
piątki: 10:00 - 18:00 (jedynie rozmowa telefoniczna)

 

26 rue de la Solidarité

75019 PARIS

 

Metro 7 bis - stacja Danube
Tramwaj T3b - stacja Butte du Chapeau Rouge
Autobus 75 - stacja Danube 

Autobusy 71, 60, 48 - stacja Botzaris

Zapisy na spotkania

|+33| (0)9 87 01 75 22

|+33| (0)6 84 87 36 59

 

E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oplaty: 

50 euro skladki rocznej 

 

logo Facebook/messenger :

www.facebook.com/associationparabole/ 

 

 

 

                          

W jaki sposób można nabyć obywatelstwo francuskie ?

 

 

Aby nabyć obywatelstwo francuskie, należy złożyć wniosek o deklaracje obywatelstwa (déclaration de nationalité) lub wniosek o naturalizację (demande de naturalisation).

Wybór procedury zależy od sytuacji wnioskodawcy. Nabycie obywatelstwa przez deklarację obywatelstwa dotyczy osób, które zawarły związek małżeński z obywatelem francuskim, osób, które posiadają francuskich przodków (ojca, matkę lub dziadków) oraz tych, których brat lub siostra są francuzami. W przeciwnym razie należy przejść przez procedurę naturalizacji.

Procedury naturalizacyjne przeprowadzane są w prefekturze, natomiast wniosek o deklaracje obywatelstwa składa się w Sądzie.

 

Aby uzyskać obywatelstwo francuskie poprzez związek małżeński lub naturalizację, należy:

· być pełnoletnim;
· posiadać ważny dokument tożsamości z kraju pochodzenia;
· udowodnić integrację ze społeczeństwem francuskim poprzez wystarczającą znajomość języka francuskiego (co     najmniej na poziomie B1), historii i kultury francuskiej, a także praw i obowiązków obywatelskich;
· udowodnić co najmniej 5-letni nieprzerwany pobyt we Francji; okres ten jest redukowany do 2 lat w przypadku osób, które ukończyły co najmniej 2 lata studiów wyższych we Francji, albo wypełniły obywatelską lub kulturalną misję na rzecz Francji;
· nie być karanym.

Uwaga! Posiadanie adresu we Francji nie jest wystarczające. Życie we Francji oznacza trwałe więzi, zwłaszcza zawodowe i rodzinne. Jeśli Twój współmałżonek lub dzieci mieszkają za granicą, możesz spotkać się z odmową przyznania obywatelstwa.

 

Inne warunki 

Integracja i znajomość języka francuskiego

Aby ubiegać się o obywatelstwo francuskie, postulujący musi udowodnić, że posiada podstawową wiedzę na temat Francji, jej historii, jej wartości oraz praw i obowiązków obywatela francuskiego. Należy również wykazać się znajomością języka francuskiego na poziomie B 1. Dowodem znajomości języka francuskiego jest dyplom ukończenia studiów na francuskiej uczelni, francuska matura lub dyplom ukończenia gimnazjum (brevet des collèges). 

Można również zdać państwowy egzamin, który określi poziom znajomości języka. DALF, TCF, TEF...

 

Stowarzyszenie Parabole oferuje kursy języka francuskiego przygotowujące do tych egzaminów.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz do nas zadzwonić lub napisać.

Książeczka obywatelska, która zawiera informacje na temat niezbędnej wiedzy jest dostępna na stronie:

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/La-nationalite-
francaise/Le-livret-du-citoyen

 

 

Dzieci

 

Czy można ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego przed uzyskaniem pełnoletniości? 

 

Osoba urodzona za granicą (w Polsce) i mieszkająca we Francji może ubiegać się o obywatelstwo francuskie spełniając wyżej wymienione warunki od 17 roku życia, ale oficjalnie nie otrzyma obywatelstwa do 18 roku życia. Jeśli uzyskała ona dyplom francuskiego systemu edukacji (na przykład: brevet des collèges, baccalauréat...), nie musi udowadniać swojego poziomu znajomości języka francuskiego.

Jest to jednak proces naturalizacji, który musi być przeprowadzony w prefekturze, nawet jeśli osoba mieszka we Francji od dzieciństwa. Musi ona udowodnić, że mieszka nieprzerwalnie we Francji od co najmniej 5. lat. 

 

Natomiast dziecko urodzone we Francji z polskich rodziców nie musi przechodzić procedury naturalizacyjnej. Korzysta ono z prawa ziemi i może uzyskać obywatelstwo na podstawie deklaracji obywatelstwa.

 

W momencie składania wniosku musi ono zamieszkiwać na terytorium Francji nieprzerwanie co najmniej od 5 lat. Wniosek o deklarację obywatelstwa może być złożony od 13 roku życia. Rodzice cudzoziemcy składają wniosek w imieniu dziecka, które nie przekroczyło 16. roku życia. Od 16. roku życia dziecko ubiega się o francuskie obywatelstwo samodzielnie.

 

Nabycie praw do obywatelstwa francuskiego następuje z chwilą narodzin na terytorium Francji. Niemniej dzieci cudzoziemców urodzone we Francji początkowo zachowują obywatelstwo swoich rodziców. Dokumenty tożsamości dziecka, takie jak paszport, wydawane są przez kraj, którego obywatelami są jego rodzice.

 

Uwaga!

Bardzo ważne jest, aby zachować dokumenty potwierdzające stały pobyt dziecka we Francji (książeczki zdrowia, świadectwa szkolne itp.).