Dyżury socialne

poniedziałki: 14h00 - 19h00
wtorki: 14h00 - 19h00
środy: 14h00 - 17h00
czwartki: 14h00 - 17h00
piątki: 14h00 - 19h00
soboty: 13h00 - 17h00

16 rue d'Alsace Lorraine; 75019 Paris
(Metro Danube, linia 7 bis)

Zapisy na spotkania

|+33| (0)9 87 01 75 22

|+33| (0)6 43 75 42 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Nasz lokal pozostanie zamknięty do

odwołania ale pracujemy nadal.

Pomagamy, informujemy, wspieramy.

 

Tel : 06 84 87 36 59 / 06 43 75 42 15

E-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Facebook/messenger :

@associationparabole

 

Nie wahaj się,

skontaktuj się z nami.

 

 

 

używania oświadczenia na smartfonie

 

 
 
 
 
 
Od dzisiaj istnieje możliwość używania oświadczenia cyfrowego o przemieszczaniu się.

 

Nie trzeba drukować dokumentu. Takie oświadczenie należy przedstawić w razie kontroli silom porządkowym na telefonie komórkowym z dostępem do Internetu (smartfon).

 

Jak to zrobić ?

 

Trzeba zalogować się na stronie :

 

 

 
 
 
 
 
 
Wpisać wymagane informacje :

 

Imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres, miasto, kod pocztowy, a następnie wybrać motyw wyjścia z domu :

 

 déplacements professionnels/przemieszczanie niezbędne do działalności

 

zawodowej

 

 déplacements pour effectuer des achats nécessaires à l'activité professionnelle/ przemieszczanie by dokonać zakupów niezbędnych do działalności zawodowej

 

 consultations et soins ne pouvant être assurés à distance / konsultacje u lekarza i zabiegi, jeżeli nie mogą się one odbyć zdalnie

 

 déplacements pour motif familial inévitable ou assistance aux personnes

 

vulnérables/ przemieszczania się z ważnych powodów rodzinnych, aby pomóc osobom wymagającym szczególnej troski

 

 déplacements brefs, individuel, pour l'activité physique, dans un rayon de 1km autour du domicile /przemieszczania krótkie, indywidualne (1 godzina dziennie) związane z uprawianiem indywidualnej aktywności fizycznej

 

 convocation judiciaire ou administrative/wezwania sądowe i administracyjne

 

 participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative/ udział w pracach użyteczności publicznej na żądanie władz administracyjnych

 

Następnie strona automatycznie sporządzi oświadczenie, które należy zarejestrować na smartfonie. Na oświadczeniu widnieje kod QR, które siły porządkowe zeskanują jeżeli będziesz poddany kontroli.
 
!! Informacje, które umieścisz na stronienie będą zarejestrowane. Aplikacja ta służy wyłącznie do produkowania oświadczeń !!