Dyżury socialne

poniedziałki: 14 g - 18 g 
wtorki: 14 g - 18 g 
środy: zamknięte
czwartki: 14 g - 18 g 
piątki: 14 g - 18 g

 

26 rue de la Solidarité

75019 PARIS

 

Linia 7 bis, stacja Danube
Tramwaj T3b - stacja Butte du Chapeau Rouge
Autobus 75 - stacja Danube lub 71, 60, 48 -  stacja Botzaris

Zapisy na spotkania

|+33| (0)9 87 01 75 22

|+33| (0)6 43 75 42 15

|+33| (0)6 84 87 36 59

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Nasza lokal (nowy adres 26 rue de la solidarité)  jest ponownie otwarte w poniedziałki, wtorki i czwartki. 

Na spotkanie prosimy o noszenie maseczki. 

Umówić się na spotkanie : 

Tel : 06 84 87 36 59 / 06 43 75 42 15

E-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Facebook/messenger :

https://www.facebook.com/associationparabole/ 

 

 

 

używania oświadczenia na smartfonie

 

 
 
 
 
 
Od dzisiaj istnieje możliwość używania oświadczenia cyfrowego o przemieszczaniu się.

 

Nie trzeba drukować dokumentu. Takie oświadczenie należy przedstawić w razie kontroli silom porządkowym na telefonie komórkowym z dostępem do Internetu (smartfon).

 

Jak to zrobić ?

 

Trzeba zalogować się na stronie :

 

 

 
 
 
 
 
 
Wpisać wymagane informacje :

 

Imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres, miasto, kod pocztowy, a następnie wybrać motyw wyjścia z domu :

 

 déplacements professionnels/przemieszczanie niezbędne do działalności

 

zawodowej

 

 déplacements pour effectuer des achats nécessaires à l'activité professionnelle/ przemieszczanie by dokonać zakupów niezbędnych do działalności zawodowej

 

 consultations et soins ne pouvant être assurés à distance / konsultacje u lekarza i zabiegi, jeżeli nie mogą się one odbyć zdalnie

 

 déplacements pour motif familial inévitable ou assistance aux personnes

 

vulnérables/ przemieszczania się z ważnych powodów rodzinnych, aby pomóc osobom wymagającym szczególnej troski

 

 déplacements brefs, individuel, pour l'activité physique, dans un rayon de 1km autour du domicile /przemieszczania krótkie, indywidualne (1 godzina dziennie) związane z uprawianiem indywidualnej aktywności fizycznej

 

 convocation judiciaire ou administrative/wezwania sądowe i administracyjne

 

 participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative/ udział w pracach użyteczności publicznej na żądanie władz administracyjnych

 

Następnie strona automatycznie sporządzi oświadczenie, które należy zarejestrować na smartfonie. Na oświadczeniu widnieje kod QR, które siły porządkowe zeskanują jeżeli będziesz poddany kontroli.
 
!! Informacje, które umieścisz na stronienie będą zarejestrowane. Aplikacja ta służy wyłącznie do produkowania oświadczeń !!