Z dniem 1 lipca 2013 r. zmieniła się we Francji właściwość terytorialna urzędów konsularnych. W wyniku zamknięcia Konsulatu Generalnego RP w Lille, utworzono we Francji 2 okręgi konsularne: paryski oraz lyoński. Wszystkie osoby przebywające w departamentach byłego Konsulatu Generalnego RP w Lille powinny obecnie zwracać się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu. Wyjątek stanowi departament Territoire de Belfort, który znajduje się w okręgu Konsulatu Generalnego RP w Lyonie.

W związku z powyższym, podział departamentów i właściwość urzędu przedstawia się jak na poniższej ilustracji.

 

 

Od 1 lipca 2013 r. kompetencje terytorialne Wydziału Konsularnego

Ambasady RP w Paryżu obejmują:

 

02 - Aisne

08 - Ardennes

10 - Aube

14 - Calvados

22 - Côtes d’Armor
27 - Eure
28 - Eure-et-Loir
29 - Finistère
35 - Ille et Vilaine
36 - Indre
37 - Indre-et-Loire
41 - Loir-et-Cher
44 - Loire-Atlantique
45 - Loiret

49 - Maine-et-Loire
50 - Manche

51 - Marne

52 - Haute Marne 

53 - Mayenne 

54 - Meurthe et Moselle

 

55 - Meuse

56 - Morbihan
57 - Moselle

59 - Nord

60 - Oise
61 - Orne

62 - Pas de Calais

67 - Bas-Rhin

68 - Haut-Rhin
67 - Bas-Rhin

68 - Haut-Rhin

72 - Sarthe
75 - Paris
76 - Seine-Maritime
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines

80 - Somme
85 - Vendée

88 - Vosges
89 - Yonne
91 - Essonne

 

92 - Hauts-de-Seine

92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-Saint-Denis
94 - Val-de-Marne
95 - Val d’Oise
Monaco

Departamenty zamorskie:

971 - Guadeloupe
972 - Martinique
973 - Guyane Francaise
974 - Reunion
975 - Miquelon
976 - Mayotte

Terytoria zamorskie:
Polynesie Francaise
Nouvelle Caledonie
Wallis et Futuna
Terres Australes
Antarctiques Francaises

  

Od 1 lipca 2013 r. kompetencje terytorialne Konsulatu Generalnego RP
w Lyonie obejmują
:

 

01 - Ain
03 - Allier
04 - Alpes de Haute Provence

05 - Hautes-Alpes
06 - Alpes-Maritimes
07 - Ardèche
09 - Ariège
11 - Aude
12 - Aveyron
13 - Bouches du Rhône
15 - Cantal

16 - Charente

17 - Charente-Maritime

18 - Cher

19 - Corrèze
20a - Corse-du-Sud
20b - Haute-Corse

21 - Côte d’or

23 - Creuse

25 - Doubs
26 - Drôme
30 - Gard
31 - Haute-Garonne
32 - Gers

33 - Gironde

34 - Hérault
38 - Isère
39 - Jura
40 - Landes
42 - Loire
43 - Haute-Loire
46 - Lot

47 - Lot-et-Garonne

48 - Lozère

58 - Nièvre

63 - Puy-de-Dôme
64 - Pyrénées Atlantiques

65 - Hautes-Pyrénées
66 - Pyrénées-Orientales

69 - Rhône
70 - Haute-Saône
71 - Saône-et-Loire
73 - Savoie
74 - Haute-Savoie

79 - Deux-Sèvres

81 - Tarn
82 - Tarn-et-Garonne
83 - Var
84 - Vaucluse

86 - Vienne

87 - Haute-Vienne

90 - Territoire de Belfort

 

Jakie sprawy można załatwić w konsulacie?

W konsulacie można:

 • złożyć wniosek o polski paszport,
 • zarejestrować francuskie akty stanu cywilnego w Polsce w celu otrzymania polskich aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu (tzw. transkrypcja),
 • zarejestrować francuski wyrok rozwodowy i otrzymać polski akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • uzyskać dokumenty z niektórych polskich urzędów – akty stanu cywilnego: akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenie o niekaralności z polskiego sądu, dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa w merostwie na terenie Francji,
 • zawrzeć związek małżeński przed konsulem,
 • wykonać czynności notarialne, takie jak poświadczenie podpisu lub poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
 • wykonać tłumaczenia dokumentów urzędowych z języka francuskiego na język polski i odwrotnie,
 • zgłosić zagubienie/kradzież polskiego dowodu osobistego i go unieważnić,
 • złożyć dokumentację w sprawie poświadczenia polskiego obywatelstwa, nabycia albo zrzeczenia się polskiego obywatelstwa,
 • w wypadku śmierci bliskiej osoby uzyskać zaświadczenie o zezwoleniu na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski,
 • uzyskać potwierdzenie profilu zaufanego w systemie Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej http://epuap.gov.pl/wps/portal/,
 • w okresie przedwyborczym zapisać się na wybory.

 

UWAGA:

Czynność konsularne są płatne zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych. Opłaty pobierane są przed rozpoczęciem czynności. W Konsulacie w Paryżu opłatę wnieść można jedynie gotówką oraz przekazem pocztowym tzw. mandat cash (w przypadku spraw załatwianych korespondencyjnie). Urząd nie przyjmuje czeków ani płatności kartą. Przelewy są możliwe wyjątkowo, jedynie po uprzednim ustaleniu takiej możliwości z konsulem.

Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z aktualnymi cenami czynności konsularnych na stronie internetowej urzędu (Tabela Opłat Konsularnych).

 

W jakich sprawach konsulat nie może brać udziału?

Trzeba pamiętać, że konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego itp.,
 • podejmować interwencji w przypadkach nałożenia na polskich kierowców mandatów,
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe,
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania,
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.),
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (lista adwokatów pracujących we Francji, z którymi można się porozumieć w języku polskim znajduje się na stronie www.paryz.msz.gov.pl).

 

UWAGA

Obowiązkowa rejestracja wizyt w systemie e-konsulat

Przed udaniem się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu i Konsulatu Generalnego w Lyonie w każdej sprawie paszportowej (oprócz odbioru paszportu), prawnej, obywatelskiej lub wizowej należy zapisać się na spotkanie w elektronicznym systemie e-konsulat, dostępnym na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl. Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą zapisać się na spotkanie telefonicznie dzwoniąc pod numer: 01 43 17 34 22 (Paryż) lub 04 78 93 14 85 (Lyon).

Sprawy z zakresu opieki konsularnej, wypadki losowe, sprawy dotyczące przesłuchań, zawarcia małżeństwa przed konsulem oraz sprawy polonijne nie wymagają zapisów i są rozpatrywane: listownie, telefonicznie lub indywidualnie w urzędzie.

Przy każdej wizycie w konsulacie należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego dokumentu tożsamości (paszportu albo dowodu osobistego).

 

STRONA INTERNETOWA

Przed każdą wizytą w urzędzie warto sprawdzić najnowsze informacje znajdujące się na stronie internetowej Ambasady RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl oraz Konsulatu Generalnego w Lyonie: www.lyon.msz.gov.pl. Strony internetowe zostały zmodernizowane i są na bieżąco uzupełniane o najnowsze komunikaty, formularze oraz ogłoszenia. Polskie placówki działają też na Twitterze.

DZIECKO

REJESTRACJA AKTU URODZENIA DZIECKA

Czy można za pośrednictwem polskiego konsulatu zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce francuski akt urodzenia?

Tak. Rejestracja zagranicznego aktu urodzenia dziecka jest niezbędna między innymi w celu wydania dziecku polskiego paszportu. W celu rejestracji (transkrypcji) francuskiego aktu urodzenia należy zapisać się w systemie e-konsulat: www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej. W wyznaczonym terminie rodzice powinni udać się osobiście do konsulatu.

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji dziecka:

 • wypełniony wniosek o transkrypcję (rejestrację) aktu urodzenia adresowany do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego w Polsce (dostępny na stronie internetowej w zakładce formularze),
 • ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców (do okazania) oraz ich kopie,
 • oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka (copie integrale d’acte de naissance),
 • jeżeli rodzicami są obywatele polscy w związku małżeńskim – polski akt małżeństwa rodziców wraz z kopią,
 • jeżeli rodzicami dziecka są obywatele polscy niepozostający w związku małżeńskim – polskie akty urodzenia rodziców wraz z kopiami,
 • jeżeli rodzicami dziecka są obywatel polski i obcokrajowiec pozostający w związku małżeńskim – polski akt małżeństwa (w przypadku jego braku zalecana jest transkrypcja aktu małżeństwa) wraz z kopią,
 • jeżeli rodzicami dziecka są obywatel polski i obcokrajowiec niepozostający w związku małżeńskim – akty urodzenia rodziców wraz z kopiami. Obywatele Unii Europejskiej mogą przedstawiać wielojęzyczne akty urodzenia.

 

Opłata konsularna za transkrypcję, to jest za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu wynosi 50 €. Dodatkowo za każde tłumaczenie aktu stanu cywilnego pobierana jest opłata 30 €. Do każdego podania o transkrypcję aktu urodzenia dziecka należy dołączyć kopie ważnych dokumentów tożsamości rodziców (paszportu lub dowodu osobistego).

 

UWAGA!

Średni okres oczekiwania na uzyskanie transkrypcji wynosi około półtora miesiąca.

 

PRZYKŁAD

Maja i Michał są małżeństwem. Pobrali się w Polsce, mają polskie obywatelstwo, a od 2 lat mieszkają we Francji. Od 2 miesięcy są szczęśliwymi rodzicami Krysi, która urodziła się we Francji. Krysia ma francuski akt urodzenia. Rodzice potrzebują uzyskać polski akt urodzenia dziecka, aby wyrobić paszport dla córeczki. W celu rejestracji francuskiego aktu urodzenia córki Maja i Michał powinni zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej, w wyznaczonym terminie powinni udać się do konsulatu, wypełnić i podpisać wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia. Do podania należy dołączyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia (copie intégrale d’acte de naissance) Krysi, oraz polski akt małżeństwa Mai i Michała wraz z jego kopią. Podczas pobytu w konsulacie Maja i Michał muszą się wylegitymować ważnymi dokumentami tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym) i dołączyć do podania kopie tych dokumentów. Jeśli jedno z rodziców nie może pojawić się w konsulacie, drugi rodzic może okazać podpisaną przez oboje rodziców i poświadczoną przez nota riusza lub mera zgodę na dokonanie transkrypcji aktu urodzenia.

***

Anna i Jean-Louis są małżeństwem. Ślub zawarli w Paryżu, w merostwie. Anna jest Polką, Jean-Louis Francuzem. Mają 2 synów, którzy urodzili się we Francji.
Aby rodzice mogli uzyskać polskie akty urodzenia synów, muszą najpierw zarejestrować swój związek małżeński w polskim urzędzie stanu cywilnego, a następnie
zarejestrować francuskie akty urodzenia synów. Mogą to zrobić za pośrednictwem konsulatu. Ania i Jean-Louis powinni zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej. W celu zarejestrowania francuskiego aktu małżeństwa muszą osobiście wypełnić i podpisać w konsulacie wniosek o transkrypcję francuskiego aktu małżeństwa, dołączając oryginał odpisu zupełnego francuskiego aktu małżeństwa (copie intégrale de l’acte de mariage).Do podania Ania i Jean-Louis dołączają swoje akty urodzenia. Jean-Louis może dostarczyć wielojęzyczny akt urodzenia (acte de naissance plurilingue). Ponadto do zarejestrowania aktów urodzenia synów potrzebne będą oryginały francuskich odpisów zupełnych aktów urodzenia synów (copies intégrales d’actes de naissance).

***

Nadia, Marokanka i Robert, Polak nie są małżeństwem. We Francji urodziła im się córeczka Leila. W celu rejestracji francuskiego aktu urodzenia córki Nadia i Robert powinni zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej, w umówionym terminie udać się do konsulatu, wypełnić i podpisać wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia. Do podania muszą

dołączyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia Leili (copie integrale d’acte de naissance), oraz akty urodzenia rodziców, polski akt Roberta i marokański Nadii (w języku francuskim). Podczas pobytu w konsulacie Nadia i Robert muszą się wylegitymować ważnymi dokumentami tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym), do podania dołączają także kopie tych dokumentów.

***

Olga jest panną. Ma polskie obywatelstwo, mieszka we Francji, od 3 miesięcy jest mamą Julii, która urodziła się we Francji. Olga w celu zarejestrowania aktu urodzenia Julii w polskich księgach stanu cywilnego, powinna zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej i w wyznaczonym terminie osobiście, w konsulacie, wypełnić oraz podpisać wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia córki. Ze względu na to, że dane ojca nie są wpisane we francuskim akcie urodzenia (Julia nie została uznana przez ojca), Olga, wypełniając wniosek o transkrypcję, może wybrać dowolne imię ojca dziecka. Olga do wniosku o transkrypcję musi dołączyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia (copie integrale d’acte de naissance) Julii oraz swój polski odpis zupełny aktu urodzenia z przypiskami wystawiony nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 miesięcy. Podczas pobytu w konsulacie Olga musi się wylegitymować ważnym dokumentem tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym).

MAŁŻEŃSTWO I PACS

 

Obywatele Polscy mogą zawrzeć związek małżeński przed polskim konsulem. Warunkiem koniecznym do uzyskania ślubu w konsulacie jest posiadanie przez obojga narzeczonych wyłącznie obywatelstwa polskiego. Informacje dotyczące ślubu w konsulacie znajdują się na stronie www.paryz.msz.gov.pl. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z urzędem. Opłata konsularna za tę czynność wynosi 500 €.

 

Obywatel polski zamieszkały lub przebywający czasowo we Francji ma również możliwość zawarcia małżeństwa przed francuskim urzędnikiem stanu cywilnego. W tym celu powinien zgłosić się do właściwego merostwa, aby uzyskać szczegółowe informacje o dokumentach niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Po ślubie należy pamiętać o zarejestrowaniu francuskiego małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego (patrz transkrypcja aktów stanu cywilnego).

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego we Francji?

1. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (certificat de célibat)

 

W celu uzyskania zaświadczenia należy:

 • zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej
 • w wyznaczonym terminie przyjść do konsulatu z ważnym dokumentem tożsamości,
 • wypełnić formularz i złożyć zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • złożyć odpis polskiego aktu urodzenia.

 

Jeśli o zaświadczenie ubiega się osoba rozwiedziona, powinna dostarczyć polski akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeśli jest to wdowa lub wdowiec, wymagany jest polski akt urodzenia małżonka z adnotacją o zgonie ewentualnie akt małżeństwa wraz z aktem zgonu współmałżonka.

 

Opłata konsularna za przygotowanie zaświadczenia wynosi 50 €, dodatkowo za każde tłumaczenie dokumentu stanu cywilnego pobierana jest opłata 30 €. Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem konsulatu wynosi miesiąc.

 

2. Okólnik dotyczący polskich przepisów kodeksu cywilnego w sprawie warunków zawarcia małżeństwa zwany we Francji (certificat de coutume)

 

Jest to dokument wymagany przez francuskie merostwa w przypadku gdy obywatel polski zamierza zawrzeć związek małżeński we Francji. Konsulat wydaje taki dokument bezpłatnie w siedzibie urzędu lub przesyła listownie po okazaniu lub przesłaniu kopii ważnego dokumentu tożsamości.

 

Czy można zarejestrować francuski akt małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce za pośrednictwem konsulatu?

Tak. Obywatel polski powinien zarejestrować francuski akt małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego. Może to zrobić za pośrednictwem konsulatu. W celu rejestracji francuskiego aktu małżeństwa wymagana jest obecność małżonków w konsulacie (konieczne wcześniejsze zapisanie się na wizytę na stronie: www.e-konsulat.gov.pl).

 

Ponadto należy:

 • wypełnić podania o transkrypcję (rejestrację) aktu małżeństwa, adresowane do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego w Polsce (dostępne w siedzibie konsulatu i na stronie internetowej w zakładce sprawy stanu cywilnego–formularze),
 • okazać ważne dokumenty tożsamości oraz dołączyć ich kopie,
 • dostarczyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu małżeństwa (copie integrale de l’acte de mariage), w wersji odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu,
 • dostarczyć oryginały odpisów aktów urodzenia małżonków wraz z kopiami (dokumenty sporządzone w języku francuskim wymagają tłumaczenia)
  • Jeśli osoba zawierająca związek małżeński jest rozwiedziona, lub jest wdową/wdowcem, wymagane są ponadto polskie akty odzwierciedlające ten stan prawny np. akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt poprzedniego małżeństwa i dodatkowo akt zgonu współmałżonka,
  • obywatele polscy przedstawiają odpisy polskich aktów stanu cywilnego, obywatele innych państw Unii Europejskiej mogą przedstawiać odpisy wielojęzyczne.

 

W przypadku rejestracji aktu małżeństwa, małżonkowie, którzy posiadają obywatelstwo polskie, składają osobiście przed konsulem oświadczenie o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa przez nich i przez ich dzieci.

 

Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego wynosi 50 € (płatne wyłącznie gotówką lub przekazem pocztowym – mandat cash). Dodatkowo za każde tłumaczenie dokumentu stanu cywilnego pobierana jest opłata 30 €.

 

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem konsulatu wynosi półtora miesiąca.

 

Jak uzyskać okólnik z konsulatu w związku z zamiarem podpisania związku partnerskiego (PACS – Pacte civil de solidarité) we Francji?

W polskim prawie nie ma odpowiednika obywatelskiej umowy solidarności PACS. W związku z powyższym konsulaty nie wydają obywatelom polskim odpowiedników „certificat de coutume” ani „certificat de non-opposition” w przypadku związków partnerskich. Urzędy wydają obywatelom polskim jedynie okólnik w języku francuskim zawierający generalną informację o polskich przepisach. Okólnik wydawany jest bezpłatnie, w języku francuskim, po okazaniu ważnego polskiego dokumentu tożsamości. Czynność wymaga uprzedniego umówienia się na wizytę w sprawie prawnej w systemie e-konsulat.

 

Uzupełniająco, w celu potwierdzenia stanu cywilnego i przedłożenia organom francuskim, obywatel Polski zamierzający zawrzeć PACS powinien wydobyć odpis zupełny aktu urodzenia z aktualnymi przypiskami wystawiany przez urzędy stanu cywilnego w Polsce. Dokument ten można wydobyć z Polski za pośrednictwem konsulatu.

Jak wygląda procedura rejestracji francuskiego wyroku rozwodowego?

Za pośrednictwem konsulatu można zarejestrować w Polsce francuski wyrok rozwodowy orzeczony po 1 maja 2004 roku. Natomiast francuskie wyroki rozwodowe orzeczone przed tą datą muszą być uznane przez polski sąd. Sprawę tę należy załatwiać bezpośrednio w Polsce. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.paryz.msz.gov.pl.

 

PRZYKŁAD

Iwona, która mieszka w Aulnay-sous-Bois, wyszła za mąż we Francji. Rozwiodła się także we Francji, w 2007 roku. Obecnie chce ponownie wyjść za mąż. W tym celu powinna zarejestrować francuski akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Jeśli rozwód był orzeczony po 1 maja 2004 roku, może dokonać rejestracji – transkrypcji rozwodu za pośrednictwem konsulatu. Iwona powinna zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej w konsulacie w Paryżu. W konsulacie Iwona powinna wypełnić formularz o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz przedstawić odpis zupełny

francuskiego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (copie integrale de l’acte de mariage) wydany najlepiej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy i oryginalny odpis francuskiego wyroku rozwodowego wraz z oryginałem świadectwa* określonego w artykule 39 dotyczącego decyzji w sprawach małżeńskich w świetle rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 2201/2003 z dnia
23 listopada 2003 roku. Wyżej wymienione dokumenty rozwodowe muszą być oryginałami w języku francuskim z widocznymi pieczęciami sądu.

 

*Świadectwo to wydają na terenie Francji sądy wielkiej instancji (Tribunaux de grande instance – odpowiednik polskich sądów okręgowych), które wydały wyrok rozwodowy na podstawie certificat de non apel, wydawanego przez sąd apelacyjny (Cour d’appel) bądź certificat de non pourvoi en cassation wydawanego przez sąd kasacyjny (Cour de cassation). Ten pierwszy wydaje się w sytuacji braku wspólnego wniosku stron o orzeczenie rozwodu, drugi zaś w sytuacji obopólnej zgody stron na orzeczenie rozwodu.

WYDOBYWANIE DOKUMENTÓW Z POLSKI

 

Uzyskanie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego z polskich urzędów stanu cywilnego

Za pośrednictwem urzędu konsularnego można wydobyć z Polski odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu. Należy pamiętać o wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie www.e-konsulat.gov.pl i umówieniu się na wizytę w sprawie prawnej (można wydobywać akty swoje, jak również akty dotyczące najbliższej rodziny).

 

W celu wydobycia aktu stanu cywilnego należy wypełnić odpowiedni formularz oraz okazać ważny dokument tożsamości wraz z kopią. Opłata konsularna za wydobycie dokumentu wynosi 30 € (płatne wyłącznie gotówką lub przekazem pocztowym mandat cash); czas oczekiwania około miesiąca.

 

Istnieją trzy formy odpisów aktów:

 • odpis skrócony w języku polskim,
 • odpis zupełny w języku polskim,
 • odpis wielojęzyczny, który jest odpisem skróconym. Wielojęzyczne odpisy mogą być przydatne w urzędach francuskich, ponieważ nie trzeba ich tłumaczyć.

 

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności (informacji o osobie z Krajowego Rejestru Sądowego)

Za pośrednictwem konsulatu można wydobyć z polskiego sądu zaświadczenie o niekaralności, które zostanie od razu przetłumaczone na język francuski. Należy pamiętać o wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie www.e-konsulat.gov.pl i umówieniu się na wizytę w sprawie prawnej. W konsulacie zostaniemy poproszeni o wypełnienie odpowiedniego wniosku i okazanie ważnego dokumentu tożsamości. Opłata konsularna za wydobycie zaświadczenia o niekaralności wynosi 60 €, opłata za tłumaczenie zaświadczenia wynosi 30 €; czas oczekiwania około miesiąca.

UWAGA!

Na stronie internetowej www.paryz.msz.gov.pl oprócz informacji można znaleźć także formularze niezbędne do załatwienia poszczególnych spraw.

POŚWIADCZANIE PODPISÓW, POŚWIADCZANIE ZGODNOŚCI KOPII DOKUMENTU Z ORYGINAŁEM

 

W urzędzie konsularnym można poświadczyć zgodność własnoręcznego podpisu i złożyć jego wzór na przykład na upoważnieniach, dokumentach dla banku czy dla ZUS-u. W tym celu należy osobiście w konsulacie złożyć podpis oraz przedstawić ważny dokument tożsamości po uprzednim umówieniu się na wizytę w sprawie prawnej na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Opłata konsularna za poświadczenie podpisu wynosi 30 €, czynność wykonywana jest na miejscu. Poświadczanie podpisu w związku z ustalaniem prawa do świadczeń emerytalnych, inwalidzkich np. poświadczenie życia ZUS-u, jest bezpłatne, o ile osoba składająca podpis posiada ważny polski dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport). Dokument należy przedstawić do wglądu.

 

W urzędzie można również poświadczyć zgodność kopii dokumentu z oryginałem. W tym celu należy przedstawić oryginalne dokumenty wraz z ich kopiami. Opłata konsularna za poświadczenie kopii wynosi 30 € za dokument; czynność wykonywana jest na miejscu . Poświadczanie kopii w związku z ustalaniem prawa do świadczeń emerytalnych, inwalidzkich lub kombatanckich np. kopie świadectwa pracy wymagane w postępowaniu o uzyskanie świadczeń emerytalnych z ZUS jest bezpłatne, o ile dokument dotyczy osoby posiadającej ważny polski dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport). Dokument tożsamości należy przedstawić do wglądu.

REJESTRACJA PROFILU W SYSTEMIE EPUAP

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu: epuap.gov.pl/wps/portal/. Korzystanie z tego systemu jest uwarunkowane wcześniejszym potwierdzeniem swojego profilu. Potwierdzenia profilu można dokonać w urzędzie konsularnym. Trzeba wcześniej umówić się na wizytę w sprawie prawnej na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Do konsulatu należy przyjść z wydrukiem wstępnej rejestracji w ePUAP oraz ważnym polskim

dokumentem tożsamości, a konsul potwierdzi tożsamość w systemie. Czynność jest wykonywana na miejscu i bezpłatna.

ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Co zrobić, gdy we Francji umiera bliska osoba?

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze bolesnym wydarzeniem. Może ona nastąpić podczas pobytu za granicą. Decyzję dotyczącą sposobu postępowania w takiej sytuacji podejmuje najbliższa rodzina zmarłego. Współmałżonek, rodzice, dzieci lub rodzeństwo zmarłego powinni zdecydować o tym, czy zwłoki lub prochy mają być sprowadzone do Polski czy, z braku środków finansowych, pochowane na terenie Francji na koszt państwa. Decyzja rodziny powinna być zakomunikowana na piśmie konsulowi oraz odpowiednim władzom lokalnym we Francji: policji oraz merostwu w miejscu zgonu.

 

Przewozem zwłok/prochów do Polski zajmują się wyspecjalizowane w transporcie międzynarodowym i licencjonowane we Francji i w Polsce zakłady pogrzebowe, których listę udostępnia konsul. Przewoźnik, posiadający upoważnienie rodziny, zajmuje się zebraniem i przygotowaniem niezbędnych dokumentów oraz załatwieniem formalności w Polsce oraz we Francji, między innymi wydobyciem aktu zgonu z merostwa, uzyskaniem zgody na przewóz z prefektury, czy zgody starosty i władz sanitarnych na pochówek w Polsce. W przypadku zgonów nagłych w nie- wyjaśnionych okolicznościach, przewóz zwłok do Polski może odbyć się dopiero po zakończeniu postępowania prokuratorskiego i wydaniu pozwolenia na pogrzeb (permis d’inhumer). Po okazaniu pełnej dokumentacji od przewoźnika, wydział konsularny wydaje zaświadczenie zezwalające na przewóz zwłok/prochów, które jest dokumentem niezbędnym do przewozu i pochówku w Polsce. Opłata konsularna za zaświadczenie wynosi 50 €.

PASZPORTY

 

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w konsulacie osobiście. Należy uprzednio zapisać się na wizytę w konsulacie w elektronicznym systemie e-konsulat, dostępnym na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl. Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą zapisać się na spotkanie telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 01 43 17 34 22.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można również złożyć podczas konsularnych dyżurów wyjazdowych w Lille, Rennes, Nancy, Nicei, Tuluzie i Bordeaux. Dokładne daty dyżurów podane są na stronie internetowej Ambasady RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl (dyżury w Lille, Rennes i Nancy) i Konsulatu Generalnego RP w Lyonie: www.lyon.msz.gov.pl (dyżury w Nicei, Tuluzie i Bordeaux). Należy pamiętać o wcześniejszym zapisaniu się na wybrany dyżur poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z właściwym urzędem konsularnym.

Do wniosku należy zawsze dołączyć 1 kolorową fotografię biometryczną o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

PASZPORT DLA DZIECKA

 

W celu wydania paszportu dla dziecka wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt z urzędem konsularnym.

 

Małoletni powyżej 5-go roku życia muszą być obecni przy składaniu wniosku o paszport.

Małoletni do 13-go roku życia otrzymuje paszport 5-letni.

Małoletni po ukończeniu 13-go roku życia otrzymuje paszport 10-letni.

 

Pierwszy paszport po urodzeniu dziecka bez numeru PESEL

W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy dziecku nie został nadany numer PESEL oraz nie został wydany polski akt urodzenia dziecka, konsul może wydać osobie małoletniej pierwszy paszport z okresem ważności do 12 miesięcy. W takiej sytuacji bezwzględnie wymagane jest przedstawienie francuskiego aktu urodzenia dziecka zawierającego dane obojga rodziców.

 

Składając wniosek o paszport dla osoby małoletniej oboje rodzice lub opiekunowie prawni przedkładają następujące dokumenty:

 • wniosek paszportowy (druk do pobrania w urzędzie), zawierający dane dziecka wypełniony czytelnie pismem naśladującym druk,
 • 1 kolorową fotografię biometryczną dziecka,
 • aktualnie posiadany paszport dziecka, jeśli był wydany,
 • jeżeli małoletni nie posiada numeru PESEL - odpis polskiego akt urodzenia,
 • ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

W przypadku składania wniosku o paszport dla osoby małoletniej przez tylko jednego rodzica lub opiekuna prawnego, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek paszportowy (druk do pobrania w urzędzie), zawierający dane dziecka wypełniony czytelnie pismem naśladującym druk,
 • pisemną zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego na wydanie dziecku polskiego paszportu poświadczoną przez notariusza, konsula lub urząd wojewódzki (w przypadku śmierci drugiego rodzica należy okazać oryginał aktu zgonu),
 • 1 kolorową fotografię biometryczną dziecka,
 • jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody drugiego rodzica, zgodę sądu zastępującą zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego,
 • aktualnie posiadany paszport dziecka, jeśli był wydany,
 • jeżeli małoletni nie posiada numeru PESEL - odpis polskiego aktu urodzenia,
 • ważny paszport lub dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego składającego wniosek,
 • w przypadku władzy rodzicielskiej przyznanej sądownie wyłącznie jednemu z rodziców dodatkowo należy okazać oryginał orzeczenia sądu stwierdzający przyznanie wyłącznej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
 • w przypadku gdy nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub ustalenie ojcostwa - odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka.

 

Uwaga!

Obecność dziecka powyżej 5-go roku życia jest obowiązkowa przy składaniu wniosku paszportowego.

Opłaty za paszport dla dziecka

Wydanie paszportu 5-letniego osobie małoletniej do 13-go roku życia - 35 €

Wydanie małoletniemu po ukończeniu 13-go roku życia paszportu 10-letniego – 55 €

Wydanie małoletniemu do 13-go roku życia nowego paszportu 5-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej - 210 €

Uwaga!

W ramach strefy Schengen oprócz paszportu dokumentem podróży jest także
polski dowód osobisty. Dowody osobiste są wydawane jedynie w Polsce. Urząd konsularny nie pośredniczy w wydawaniu dowodów osobistych.

Wyjazd dziecka za granicę bez rodziców

Składając wniosek o wydanie dla dziecka paszportu lub paszportu tymczasowego, rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wydanie tego dokumentu. Wydział Konsularny nie wydaje innych zaświadczeń lub dokumentów pozwalających dziecku na podróżowanie poza granicami Francji.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. władze francuskie zniosły obowiązek posiadania zezwolenia na opuszczenie terytorium Francji przez małoletniego podróżującego bez rodziców.

PASZPORT DLA OSOBY DOROSŁEJ

 

Składając wniosek o paszport osoba dorosła przedkłada następujące dokumenty:

 • wniosek paszportowy (druk do pobrania w urzędzie), wypełniony czytelnie pismem naśladującym druk,
 • 1 kolorowe zdjęcie biometryczne,
 • aktualnie posiadany paszport,
 • polski akt małżeństwa jeśli w wyniku jego zawarcia nastąpiła zmiana danych osobowych,
 • polski akt urodzenia dla osób, które jeszcze nie posiadają numeru PESEL,
 • potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla osób, w przypadku których procedura ta była niezbędna.

 

Opłaty za paszport

 • Wydanie paszportu osobie dorosłej – 110 €
 • Wydanie paszportu osobie powyżej 70-go roku życia – bezpłatnie
 • Wydanie paszportu w przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu z przyczyn zawinionych przez posiadacza – 330 €
 • Wydanie paszportu 10-letniego uczniom i studentom do 26-go roku życia - 55 €

PASZPORT TYMCZASOWY

 

Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu), jest możliwe wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny.

 

W celu otrzymania takiego paszportu należy złożyć dodatkowo:

 • wniosek paszportowy (druk do pobrania w urzędzie), wypełniony czytelnie pismem naśladującym druk,
 • 1 kolorowe zdjęcie biometryczne.

 

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi 15 €, osoby powyżej 70 lat – bezpłatnie.

 

Paszport tymczasowy może także zostać wydany w następujących przypadkach:

 • na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

 

Opłaty za paszport tymczasowy:

 • Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat - bez opłat
 • Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce - osobie, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 70 lat - 40 €
 • Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na oczekiwanie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce - osobie do 18-go roku życia - 30 €

Co robić w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania polskiego obywatelstwa, wynikających głównie z długiego okresu nieważności ostatniego paszportu lub dowodu osobistego?

W tym wypadku wydanie paszportu powinna poprzedzić procedura poświadczenia polskiego obywatelstwa – szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.paryz.msz.gov.pl. W celu poświadczenia obywatelstwa należy umówić się na spotkanie z konsulem w systemie e-konsulat w ramach spraw obywatelskich.

 

Wymiana paszportu w przypadku zmiany danych personalnych

 

Przypominamy o obowiązku wymiany dokumentu paszportowego w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL. Obywatel polski przebywający za granicą, posiadający ważny dokument paszportowy, jest obowiązany wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu polskiego aktu małżeństwa.

UTRATA DOKUMENTÓW

Co robić w sytuacji utraty dokumentów za granicą, na przykład paszportu lub dowodu osobistego?

Zaleca się zgłoszenie utraty - kradzieży lub zagubienia - dokumentów za granicą na najbliższym posterunku policji. Policja powinna wystawić zaświadczenie z informacjami o tym, jakie dokumenty i przedmioty zostały zgubione lub skradzione. Jeżeli utracony został paszport lub dowód osobisty, należy jak najszybciej osobiście poinformować o tym najbliższy urząd konsularny. Konsul niezwłocznie przekazuje informację o utracie dokumentu do urzędu w Polsce, który go wydał, a w przypadku dowodu osobistego wydaje zaświadczenie o jego utracie.

 

Uwaga!

W urzędzie konsularnym można złożyć wniosek o polski dokumentu paszportowy. Polskie dowody osobiste oraz prawa jazdy są wydawane tylko w Polsce.

 

UWAGA!

Obowiązkowa rejestracja wizyt w systemie e-konsulat

Przypominamy, że przed udaniem się do urzędu konsularnego należy zapisać się na spotkanie w elektronicznym systemie e-konsulat, dostępnym na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl.

Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą zapisać się na spotkanie telefonicznie dzwoniąc pod numer: 01 43 17 34 22 (Paryż) lub 04 78 93 14 85 (Lyon).

Sprawy z zakresu opieki konsularnej, wypadki losowe, sprawy dotyczące przesłuchań, zawarcia małżeństwa przed konsulem oraz sprawy polonijne nie wymagają zapisów w systemie e-konsulat i są rozpatrywane: listownie, telefonicznie lub indywidualnie w urzędzie.

 

Ważne adresy

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

3, rue de Talleyrand

75007 Paris

 • + 33 (0)1 43 17 34 22
 • + 33 (0)1 43 17 34 34
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.paryz.msz.gov.pl


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie

79, rue Crillon

69458 Lyon Cedex 06

 • + 33 (0) 4 78 93 14 85
 • + 33 (0) 4 37 51 12 36
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.lyon.msz.gov.pl


Dodatkowo we Francji działają konsulowie honorowi RP w Rennes, Monako, Nancy, Nicei i Tuluzie, których pełne dane kontaktowe znajdują się na stronie

Spis treści