DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ADRES ZAMIESZKANIA

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE

Do czego jest potrzebny dokument potwierdzający adres zamieszkania (justificatif de domicile)?

Dokument potwierdzający adres zamieszkania (justificatif de domicile) jest potrzebny, aby podpisać umowę o pracę, założyć konto bankowe, złożyć zeznanie podatkowe, zarejestrować samochód itp.

Jakie dokumenty potwierdzają adres zamieszkania?

 • ostatni rachunek za prąd lub gaz (facture d’eau, d’électricité, de gaz); rachunek w formie elektronicznej jest również akceptowany
 • ostatni rachunek za telefon stacjonarny (facture de téléphone)
 • rozliczenie podatkowe (certificat d’imposition ou de non imposition)
 • rachunek za czynsz (quittance de loyer)
 • polisa ubezpieczeniowa na mieszkanie (quittance d’assurance incendie, risques locatifs lub responsabilité civile pour le logement)

Uwaga!

Aby potwierdzić adres, wystarczy posiadać jeden z wyżej wymienionych dokumentów.

Co należy wiedzieć o tak zwanym grzecznościowym zaświadczeniu o zamieszkaniu (certificat d’hébergement)?

Osoba, która nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, wystawionego na jej nazwisko, może przedstawić zaświadczenie o zamieszkaniu (certificat d’hébergement) – jest to tak zwany adres grzecznościowy.

Do tego dokumentu należy dołączyć:

 • ksero dowodu tożsamości osoby, która wystawiła dokument,
 • jeden z dokumentów potwierdzających jej adres.

Uwaga!

W razie kontroli CAF-u (Kasy Świadczeń Rodzinnych) osobie wydającej grzecznościowo zaświadczenie o zamieszkaniu (certificat d’hébergement) może zostać wstrzymany zasiłek z tytułu najmu lokalu. Dochody osoby grzecznościowo korzystającej z adresu powinny być zgłoszone do CAF-u i wliczone do dochodów gospodarstwa domowego.

Przykład

Lucyna wychowuje samotnie dziecko. Zarabia 1 430,22 € (SMIC) miesięcznie. Wynajmuje mieszkanie o powierzchni 48 m2. Płaci czynsz w wysokości 830 € plus 70 € kosztów eksploatacyjnych. Otrzymuje z CAF-u dofinansowanie na mieszkanie w wysokości 230 € miesięcznie. Siostra Lucyny, Małgosia, przyjechała do Francji i zamieszkały razem. Potrzebowała grzecznościowego zaświadczenia o zamieszkaniu niezbędnego do otwarcia konta w banku. Po wydaniu siostrze zaświadczenia, Lucyna ma obowiązek powiadomić CAF o nowej osobie w gospodarstwie domowym. Zarobki Małgosi zostaną wliczone do dochodów rodziny. CAF przeliczy prawa Lucyny do dofinansowania na wynajem mieszkania.

ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE MIEJSCA ZAMELDOWANIA
(ADRES ADMINISTRACYJNY)

ATTESTATION D’eLECTION DE DOMICILE UNIQUE

Czym jest adres administracyjny?

Jest to adres do korespondencji dla osób, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania.

Do czego służy adres administracyjny?

Adres ten pozwala osobom, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na załatwianie spraw administracyjnych i socjalnych (kontakt z kasą chorych, Kasą Świadczeń Rodzinnych – CAF, urzędem skarbowym, bankiem itp.).

Jak uzyskać zaświadczenie o wyborze miejsca zameldowania?

Należy znaleźć stowarzyszenie mające uprawnienia do wydawania zaświadczeń o miejscu zameldowania i posiadające wolne miejsca adresowe, a także poprosić o spotkanie z pracownikiem socjalnym. Na spotkaniu wnioskujący musi wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości oraz dostarczyć zdjęcie. Zaświadczenie o wyborze zameldowania dostaje się na rok. Po upływie tego czasu można poprosić o przedłużenie go. Przed wydaniem zaświadczenia pracownik socjalny poinformuje wnioskującego o obowiązkach i prawach wynikających z posiadania adresu administracyjnego.

Uwaga!

Niektóre stowarzyszenia mają wyłącznie charakter skrzynki pocztowej, a zatemich zaświadczenia nie są honorowane przy zakładaniu konta bankowego.Przed wyborem adresu należy sprawdzić, jakie uprawnienia ma stowarzyszenie.

Jakie są prawa i obowiązki osoby posiadającej adres administracyjny?

Najważniejszym obowiązkiem osoby posiadającej adres administracyjny jest odbieranie poczty. Listy czekają na odbiorcę przez 3 miesiące, a potem są odsyłane do nadawcy. Jeżeli przez ten czas nie odbierze się poczty, można zostać definitywnie skreślonym z listy zameldowanych.

Uwaga!

Lista stowarzyszeń, które mają prawo do wydawania zaświadczeń o wyborze miejsca zameldowania znajduje się w każdym merostwie.

Przykład

Jacek pomieszkuje u znajomych. Czasami śpi na ulicy. Nie ma stałego miejsca zamieszkania. Zarejestrował się w stowarzyszeniu, które użycza mu swojego adresu, żeby mógł otrzymywać korespondencję. Dzięki takiemu rozwiązaniu regularnie otrzymuje listy z CAF-u, banku, Sécurité sociale.

UMOWA NAJMU MIESZKANIA

CONTRAT DE LOCATION

Jak legalnie wynająć mieszkanie?

Przez agencję

Jest to najbezpieczniejsza forma zawierania umowy, ale trzeba liczyć się z opłatą za pośrednictwo, najczęściej w wysokości jednego czynszu. Według prawa mieszkaniowego opłata za sporządzenie umowy najmu i protokołu przekazania mieszkania powinna zostać uiszczona w 50% przez lokatora (locataire) i w 50% przez właściciela mieszkania (bailleur).

Bezpośrednio od właściciela (ogłoszenia w Internecie lub w gazetach)

W takim przypadku należy upewnić się, że wynajmujący ma prawo do wynaj­mu lokalu.

Przykład

Paweł i Marta znaleźli w gazetce ogłoszenie o wynajmie mieszkania: „Mieszkanie do odnowienia”. Zadzwonili, porozumieli się co do ceny czynszu. Zapłacili kaucję, czynsz za 1 miesiąc i wprowadzili się. Mieszkanie było zniszczone. Paweł, robotnik budowlany, wyremontował je. Osobę, która wynajęła im mieszkanie, widzieli tylko raz. Po miesiącu przyszła policja. Para dowiedziała się, że mieszkają nielegalnie w budynku przeznaczonym do rozbiórki, wykupionym przez gminę. Gmina zażądała, aby opuścili mieszkanie i podała ich do sądu. Sąd wydał nakaz eksmisji. 16 marca, o godzinie 6.15 pierwszego dnia po upływie okresu ochronnego,zjawił się u nich komornik w asyście dwóch policjantów. Paweł i Marta dostali 15 minut na opuszczenie mieszkania. Przed domem czekała na nich taksówka opłacona przez gminę i zawiozła ich do hotelu, w którym mogli spędzić 4 noce za darmo. Rzeczy zostały przewiezione do specjalnego magazynu. Paweł i Marta na szczęście szybko znaleźli inne mieszkanie. Podpisali umowę. Z tytułu najmu mieszkania otrzymują zasiłek z Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF).

Jakich dokumentów ma prawo zażądać wynajmujący przed zawarciem umowy najmu mieszkania?

Może zażądać od kandydata dokumentów świadczących o jego wypłacalności:

 • umowy o pracę (contrat de travail),
 • 3 ostatnich odcinków wypłaty (bulletins de salaire),
 • dokumentu o wysokości naliczonego podatku lub o podatku zerowym (avis d’imposition),
 • dokumentu z danymi konta bankowego (RIB),
 • zaświadczeń o zapłaceniu czynszu za poprzednie mieszkanie (quittances de loyer),
 • dokumentów o wypłacalności osoby gwarantującej płatność czynszu.

Uwaga!

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego bez premii powinna być ekwiwalentem trzykrotnej kwoty, którą lokator musi zapłacić za wynajęcie mieszkania wraz z dodatkowymi opłatami. Na przykład: jeśli wynajem ma kosztować 500 € + 50 € za koszty eksploatacyjne (charges), najemca powinien zarabiać 1650 € netto miesięcznie.

Jakich dokumentów nie ma prawa zażądać wynajmujący?

 • kopii wyciągów bankowych
 • zgody na pobieranie czynszu z konta
 • zaświadczeń o nieposiadaniu kredytu
 • legitymacji ubezpieczeniowej
 • zaświadczenia o stanie zdrowia
 • zaświadczenia o niekaralności
 • aktu ślubu lub zaświadczenia o konkubinacie

Co musi zawierać umowa najmu mieszkania?

 • imię i nazwisko właściciela lokalu oraz jego adres
 • datę rozpoczęcia najmu, czas trwania umowy i sposób jej wypowiedzenia
 • opis lokalu
 • informację o powierzchni mieszkania
 • informację o przeznaczeniu lokalu (mieszkaniowe, użytkowe itp.)
 • spis części budynku do wspólnego użytkowania (winda, klatka schodowa, wózkarnia itp.)
 • informacje o wysokości kaucji, czynszu, jego rewaloryzacji i sposobie dokonywania opłat

Na jaki okres podpisywana jest umowa najmu mieszkania?

Okres najmu zależy od rodzaju wynajmowanego mieszkania:

Lokale nieumeblowane są wynajmowane na 3 lata. Po upływie tego okresu najem jest przedłużany automatycznie.

Lokale umeblowane są wynajmowane na rok. Po upływie tego okresu najem jest przedłużany automatycznie.

Jakie są warunki wypowiedzenia umowy najmu?

Przez lokatora

Lokator może zrezygnować z najmu w każdej chwili:

 • W przypadku lokalu nieumeblowanego obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia.
 • W przypadku lokalu umeblowanego obowiązuje go miesięczny termin wypowiedzenia.

Przez wynajmującego

Jeżeli mieszkanie jest podstawowym miejscem zamieszkania lokatora, właściciel lokalu ma prawo wymówić najem przed automatycznym przedłużeniem umowy. Ponadto rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak: niepłacenie czynszu i kosztów eksploatacyjnych, zniszczenie lokalu, nieopłacenie ubezpieczenia za lokal, podnajęcia lokalu bez zgody właściciela lub w przypadku planowanej sprzedaży mieszkania.

W przypadku lokalu nieumeblowanego obowiązuje 6-miesięczny okres wypowiedzenia, a w przypadku lokalu umeblowanego okres ten wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie i wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Właściciel może sprzedać wynajęty lokal. Lokatorzy mają prawo do pozostania w nim do czasu wygaśnięcia umowy.

Jeżeli właściciel mieszkania planuje sprzedaż lokalu, który wynajmuje, lokatorzy mają prawo do pierwokupu.

Przykład

Grażyna podpisała umowę o wynajem mieszkania umeblowanego 01 listopada 2006 roku. W mieszkaniu był stół i 2 krzesła. Co rok, w dniu 01 listopada, najem był przedłużany automatycznie.

13 lipca 2012 w mieszkaniu Grażyny zjawił się komornik i wręczył jej nakaz opuszczenia mieszkania przed 31 października 2012 roku, czyli na trzy miesiące przed dniem, w którym najem mógł zostać automatycznie odnowiony. Powodem wypowiedzenia najmu była planowana sprzedaż lokalu. Grażyna nie znalazła innego mieszkania, dlatego w styczniu 2013 roku nadal w nim pozostawała.

W styczniu 2013 roku otrzymała list z sądu okręgowego wzywający ją na rozprawę, która odbędzie się 05 września 2013. Właściciel mieszkania żąda wydania nakazu eksmisji, 1 300 € z tytułu wydatków na opłatę adwokata oraz 800 € za każdy miesiąc pozostawania w lokalu.

Grażyna poszła do adwokata. Dowiedziała się, że mieszkanie, które wynajmuje nie może być uważane za umeblowane. Nie posiadało bowiem w momenciewynajmu podstawowego wyposażenia: łóżka, lodówki, pralki, kuchenki, grzejników. W protokole przekazania mieszkania nie było listy mebli i sprzętów. Wystąpiła do sądu o przekwalifikowanie wynajmu lokalu umeblowanego na nieumeblowany. Jeżeli wygra sprawę, okres wynajmu przedłuży się o 3 lata.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY LOKALU (LOKATORA) I WYNAJMUJĄCEGO LOKAL (WŁAŚCICIELA LOKALU)

Jakie są obowiązki najemcy lokalu (lokatora)?

 • terminowe płacenie czynszu i kosztów eksploatacyjnych (charges)
 • ubezpieczenie mieszkania
 • używanie lokalu jedynie do celów przewidzianych w umowie
 • utrzymywanie lokalu w dobrym stanie
 • dokonywanie drobnych napraw (lista znajduje się w dekrecie z 26 sierpnia 1987 roku)
 • informowanie właściciela o konieczności większych napraw
 • unikanie powodowania szkód i uciążliwego zachowania

Uwaga!

Właściciel co roku ma prawo zażądać zaświadczenia o ubezpieczeniu mieszkania.

Jakie są prawa lokatora?

Lokator ma prawo do:

 • spokojnego i wyłącznego korzystania z lokalu,
 • określonych minimalnych standardów mieszkaniowych,
 • zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawami leżącymi w gestii właściciela,
 • przyjmowania gości.

Czego lokatorowi nie wolno?

 • przekształcać lokalu bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela
 • przeciwstawiać się pracom modernizacyjnym oraz pracom zleconym przez wspólnotę mieszkaniową
 • scedować umowy najmu na inną osobę lub podnajmować lokalu bez pisemnej zgody właściciela

Jakie są obowiązki właściciela lokalu?

 • dbanie o bezpieczeństwo i dobry stan wynajmowanej posesji
 • dokonywanie napraw leżących w gestii właściciela
 • przeprowadzanie prac modernizacyjnych (na przykład: modernizacja ogrzewania i izolacji cieplnej), w przypadku gdy wynajmowany lokal nie odpowiada minimalnym standardom przewidzianym przez prawo mieszkaniowe

PrzykŁad

Leszek od 8 lat wynajmuje mieszkanie w Paryżu. Gdy zauważył przeciek w łazience i kuchni zawiadomił właściciela lokalu i poprosił o naprawienie awarii. Wezwany hydraulik stwierdził, że przeciek pochodzi z rury znajdującej się w części wspólnej nieruchomości. W tej sytuacji zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest odpowiedzialny za usunięcie uszkodzenia, a szkody poniesione przez Leszka (zalanie ścian, zmianę podłogi i zepsutą lodówkę) powinna ponieść wspólnota mieszkaniowa.

Uwaga!

Umowa najmu jest dokumentem prawnym. Zarówno najemca, jak i właściciel mieszkania muszą dotrzymać swoich zobowiązań określonych w umowie.

Czy wynajmujący ma prawo podwyższać czynsz?

Wynajmujący ma prawo raz na rok podwyższyć czynsz o IRL (Indice de référence des loyers – wskaźnik wzrostu czynszu), ogłaszany przez Narodowy Instytut Statystyki i Analiz Ekonomicznych INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

Co ma zrobić osoba, która ma problemy finansowe i nie może opłacić czynszu?

 • Powinna uprzedzić o tym właściciela mieszkania i poprosić o rozłożenie płatności na raty.
 • Równocześnie powinna zwrócić się do Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF), która po rozpatrzeniu podania i pod pewnymi warunkami może przyznać pomoc finansową na opłacenie zaległych czynszów.
 • Może również zwrócić się do ośrodka pomocy socjalnej przy merostwie i złożyć wniosek o pomoc finansową (niektóre gminy pokrywają część długów i udzielają subwencji na opłatę rachunków za wodę i elektryczność).

Uwaga!

W przypadku niepłacenia czynszu przez 3 miesiące zasiłek z tytułu najmu mieszkania (APL) jest wstrzymywany i zostaje przywrócony dopiero po spłacie długu oraz pisemnym porozumieniu pomiędzy lokatorem a właścicielem.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY LOKALU MIESZKALNEGO

Jakie warunki musi spełniać lokal mieszkalny?

 • musi być zamykany oraz zabezpieczony przed wilgocią
 • musi mieć łatwy i bezpieczny dostęp, schody, okna i balkony nadające się do codziennego użytku
 • konserwacja i konstrukcje takie jak kanalizacja oraz materiały do nich użyte nie mogą zagrażać zdrowiu lokatora
 • instalacje: elektryczna, gazowa i grzewcza muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa oraz działać prawidłowo
 • musi posiadać odpowiednią wentylację
 • pomieszczenie główne musi mieć dostęp do naturalnego światła i do świeżego powietrza

Co powinno się znajdować w podstawowym wyposażeniu mieszkania?

 • energia wystarczająca do oświetlenia wszystkich pomieszczeń, a także do prawidłowego działania urządzeń elektrycznych
 • instalacja grzewcza wystarczająca do ogrzania powierzchni mieszkalnej
 • doprowadzenie wody wystarczającej na codzienne potrzeby lokatora
 • odpowiednia kanalizacja eliminująca zapachy
 • kuchnia lub aneks kuchenny zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do przygotowywania posiłków z możliwością korzystania z ciepłej i zimnej wody, a także jej właściwe odprowadzanie
 • instalacja sanitarna wewnątrz mieszkania (w tym toaleta) oddzielona od kuchni oraz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków
 • wyposażenie miejsca do codziennej toalety (w tym wanna lub prysznic) gwarantujące intymność

Uwaga!

Instalacja sanitarna może być położona na zewnątrz mieszkania, pod warunkiem że znajduje się w tym samym budynku i jest do niej łatwy dostęp.

Jaka jest ustawowa norma powierzchni mieszkalnej?

Co najmniej jedno pomieszczenie mieszkalne o powierzchni 9 m² i wysokości 2,20 m (20 m³).

Co można zrobić, jeśli okaże się, że wynajęte mieszkanie nie odpowiada normom przewidzianym przez prawo?

Lokator powinien zażądać od właściciela doprowadzenia mieszkania do stanu odpowiadającego normom. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, lokator może zwrócić się z wnioskiem o ocenę stanu mieszkania do urzędu do spraw mieszkaniowych przy gminie (Service de salubrité), a następnie złożyć skargę do sądu.

Uwaga!

Aby mieć prawo do zasiłku z tytułu najmu mieszkania, lokator musi zadeklarować, że najmowany lokal odpowiada minimalnym normom przewidzianym przez prawo. Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) wysyła kwestionariusz z pytaniami o stan lokalu. Jeżeli okaże się, że nie odpowiada on normom, CAF może odmówić wypłacania zasiłku, chyba że lokator oficjalnie zażądał od właściciela lokalu doprowadzenia mieszkania do poprawnego stanu lub wystąpił z odpowiednim wnioskiem do sądu.

Przykład

Beata i Paweł podpisali umowę najmu. Czynsz wynosił 550 € miesięcznie. Otrzymywali dofinansowanie z CAF-u. Szybko okazało się, że mieszkanie jest w bardzo złym stanie. Na ścianach i suficie pojawił się grzyb. Sufit zaczął przeciekać. Wilgoć zaatakowała urządzenia elektryczne. Właściciel nie reagował na listy od Pawła i Beaty, w których żądali przeprowadzenia prac. Wystąpili więc z prośbą o ocenę stanu mieszkania do merostwa (Service de salubrité), a następnie wstąpili na drogę sądową. Sąd wyznaczył właścicielowi termin dokonania remontu, zobowiązując go do udostępnienia lokatorom na okres dokonywania napraw mieszkania zastępczego. Beata i Paweł zachowali zasiłek z tytułu najmu mieszkania, pomimo że lokal nie odpowiadał normom.

KAUCJA

DePOT DE GARANTIE

Co to jest depozyt gwarancyjny (dépot de garantie)?

Depozyt gwarancyjny, po polsku nazywany kaucją, jest kwotą mającą zabezpieczyć pokrycie niezapłaconego czynszu z tytułu wynajmu i kosztów napraw w przypadku zniszczenia mieszkania.

Jaka jest wysokość kaucji?

Od 8 lutego 2008 roku kaucja nie może przekroczyć jednomiesięcznego czynszu (dotyczy mieszkania nieumeblowanego). Najlepiej wpłacić ją w formie czeku. W przypadku opłacania kaucji w gotówce należy zażądać pokwitowania.

Uwaga!

Kaucja nie może służyć na pokrycie kosztów ostatniego czynszu.

W jakiej formie można uzyskać państwową pomoc na wynajęcie mieszkania?

 • FSL (Fonds de solidarité pour le logement – Mieszkaniowy fundusz solidarnościowy) może zagwarantować osobom w trudnej sytuacji finansowej opłacanie czynszu. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Kasie Świadczeń Rodzinnych (CAF), w MSA (francuski KRUS) lub w ośrodku pomocy społecznej (Centre communal d’action sociale).
 • GRL – polisa ubezpieczeniowa gwarantująca ryzyko ponoszone przy wynajmie mieszkań. Została ustanowiona przez Ministerstwo do spraw mieszkaniowych. Zabezpiecza właściciela lokalu przed niezapłaconymi czynszami, zniszczeniami oraz pokrywa koszty procedur w przypadkach spornych.

Kiedy wynajmujący ma obowiązek zwrotu kaucji?

Kaucja podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 2 miesięcy po zdaniu kluczy i podpisaniu protokołu przekazania mieszkania po zakończeniu wynajmu (état des lieux). Kiedy zachodzi konieczność dokonania napraw, zwracana kaucja jest zmniejszana o te koszty.

Co zrobić, jeżeli wynajmujący nie zwróci kaucji?

W takim przypadku należy wysłać do niego pismo ostrzegawcze (mise en demeure) z żądaniem zwrotu pieniędzy i nadać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli list pozostanie bez odpowiedzi, można uruchomić procedurę sądową. Należy wypełnić druk Cerfa n°50808*05 (déclaration de greffe – zgłoszenie roszczenia) i wysłać go do sądu.

Uwaga!

Często zdarza się, że wynajmujący żąda od kandydata na najem znalezienia żyranta (caution d’un tiers), to znaczy osoby, która zobowiąże się pokrywać koszty wynajmu w przypadku niewypłacalności najemcy.

Przykład

Magda i Zbyszek potrzebowali żyranta, aby nająć mieszkanie. Kolega Magdy, Michel, zgodził się zagwarantować opłaty ich czynszu. Po roku para rozstała się i Magda wyprowadziła się z mieszkania. Zbyszek nie był w stanie samodzielnie płacić za czynsz. Nie mógł również wyprowadzić się i nająć innego mieszkania, bo nie miał wystarczających dochodów. Magda nie mogła płacić za najem swojego nowego mieszkania i dokładać się do czynszu za lokal, w którym nadal mieszkał Zbyszek. Ponieważ oboje byli niewypłacalni, właściciel zwrócił się do żyranta o pokrywanie kosztów najmu.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MIESZKANIA

eTAT DES LIEUX

Jakie informacje powinien zawierać protokół przekazania mieszkania?

Przed wynajmem

Protokół stanu mieszkania powinien w szczegółowy sposób opisywać lokal:

 • elementy wyposażenia,
 • stan liczników,
 • braki oraz sposób ich usunięcia, na przykład konieczność odświeżenia mieszkania,
 • zawierać informację o ilości przekazanych kompletów kluczy.

Uwaga!

Protokół stanu mieszkania powinien być podpisany przez wynajmującego oraz najemcę i stanowić załącznik do umowy najmu.

Po zakończeniu okresu najmu

Protokół przekazania mieszkania po zakończeniu najmu jest ważny dla właściciela i dla najemcy, ponieważ stanowi podstawę do końcowego rozliczenia się stron i zwrotu kaucji.

Protokół przekazania mieszkania po zakończeniu najmu powinien zawierać:

 • datę zwrotu mieszkania i kluczy,
 • opis wszelkich usterek i stanu zużycia mieszkania,
 • odpis liczników podpisany przez wynajmującego i najemcę.

Po zakończeniu najmu, przed przekazaniem mieszkania, najemca powinien usunąć wszystkie przedmioty nieobjęte spisem oraz pozostawić mieszkanie w czystości. W przeciwnym wypadku może zostać obciążony kosztami sprzątania mieszkania.

Jakie mogą być konsekwencje niepodpisania protokołu przekazania mieszkania?

Jeżeli właściciel odmówi podpisania protokołu, to w przypadku zniszczenia mieszkania, będzie musiał udowodnić odpowiedzialność najemcy za degradację stanu lokalu.

Jeżeli najemca odmówi podpisania tego dokumentu, będzie odpowiadał za zniszczenie mieszkania.

Co zrobić w przypadku konfliktu z najemcą/wynajmującym lokal?

W przypadku konfliktu roszczenia każdej ze stron powinny być udowodnione, co w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego jest skomplikowane.

Można zwrócić się do komornika, który sporządzi dokument z opisem mieszkania. Koszt usługi ponosi strona, która odmówiła podpisania protokołu. Dokument ten może stanowić dowód w dochodzeniu roszczeń związanych z umową najmu.

Uwaga!

Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia zwrotu mieszkania.

Przykład

Kasia i Piotr przez kilkanaście miesięcy najmowali nieumeblowane mieszkanie. Gdy wypowiedzieli umowę najmu, właściciel odmówił oddania im kaucji, gdyż jego zdaniem panele podłogowe zostały starte, a ściany poplamione. Kasia i Piotr skierowali sprawę do sądu, który orzekł, że pogorszony stan lokalu jest wynikiem normalnego zużycia mieszkania i zobowiązał właściciela do zwrotu kaucji.

***

Barbara i Andrzej mieszkali z trojgiem dzieci przez dwa lata w najmowanym domku jednorodzinnym. Po zakończeniu najmu, przy spisywaniu protokołu zdawania lokalu, właściciel stwierdził, że lokal jest w stanie dużo gorszonym niż ten, w którym powierzył go najemcy: brudne, porysowane ściany, zniszczone posadzki itp. Nie zgodził się na zwrot kaucji i zażądał dodatkowych pieniędzy na remont. Spór skończył się w sądzie, który orzekł, że Barbarze i Andrzejowi nie należy się zwrot kaucji. Właściciel mieszkania nie otrzyma jednak pieniędzy na przeprowadzenie remontu.

MIESZKANIE SOCJALNE – HLM

HABITATION A LOYER MODeRe

Czy obywatel Polski może otrzymać mieszkanie socjalne HLM (Habitation à loyer modéré)?

Tak, jeśli mieszka we Francji na stałe i legalnie, a dochody jego gospodarstwa domowego nie przekraczają progu finansowego ustalonego przez państwo. Podstawą obliczeń dla 2013 roku są dochody uzyskane w 2011 roku.

Pierwszeństwo otrzymania mieszkania socjalnego mają osoby/rodziny:

 • niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
 • ubogie, mieszkające w lokalach szkodliwych dla zdrowia,
 • którym grozi eksmisja,
 • mieszkające w schroniskach dla bezdomnych.

W jaki sposób ubiegać się o mieszkanie socjalne?

Należy wypełnić formularz Cerfa n°14069*01 (Demande de logement social), dostępny na stronie internetowej Ministerstwa do spraw mieszkaniowych (Ministère chargé du logement): www.formulaires.gouv.fr. Wypełniony formularz wraz z załącznikami (lista załączników znajduje się na druku Cerfa
n°51423#01) należy złożyć w merostwie miasta zamieszkania lub bezpośrednio w urzędzie HLM. Osoba składająca prośbę o mieszkanie socjalne otrzymuje w ciągu miesiąca potwierdzenie rejestracji podania z numerem identyfikacyjnym.

Uwaga!

Podanie o mieszkanie socjalne jest ważne tylko przez rok. Po roku należy ponowić wniosek.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o mieszkanie socjalne?

 • fotokopię ważnego paszportu lub dowodu tożsamości
 • fotokopię książeczki rodzinnej lub akty urodzenia członków rodziny mieszkających wspólnie
 • fotokopie rozliczeń podatkowych (avis d’imposition) z dwóch ostatnich lat wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • zaświadczenie o aktualnym zamieszkaniu (umowa najmu i pokwitowania za wpłacany czynsz, rachunek za hotel lub zaświadczenie o zamieszkaniu – attestation d’hébergement)
 • zaświadczenie o zasiłkach pobieranych z Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF)
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację, w jakiej znajduje się petent (dokument potwierdzający rozwód, zaświadczenie o ciąży, protokół o przemocy w rodzinie, nakaz eksmisji itp.)

Jak długo oczekuje się na mieszkanie socjalne?

Od kilku miesięcy (na przykład w Nord-Pas-de-Calais) do kilku lat (w Paryżu).

Przykład

Beata mieszka w Saint Denis (93) w mieszkaniu socjalnym. Jest samotną matką. Ma 12-letniego syna. Na mieszkanie czekała 6 lat. Zgodnie z francuskimi standardami otrzymała trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 55 m². Czynsz wynosi 450 €. Beata płaci z własnych środków 150 € miesięcznie, 300 € dopłaca Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF).

Uwaga!

DALO (Droit au logement opposable – prawo do mieszkania), ustawa z 5 marca 2007 roku, zobowiązuje państwo francuskie do zapewnienia przyzwoitych warunków mieszkaniowych każdej osobie przebywającej legalnie i w sposób stały na terenie Francji. Pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania przysługuje osobom niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym oraz mieszkańcom zaniedbanych i zagrażających zdrowiu lokali.

Ważne adresy

Informacje dla lokatorów i właścicieli mieszkań:

ANIL (Agence nationale pour l’information sur le logement)

Państwowa Agencja Informacji i doradztwa Mieszkaniowego

Informacje na temat pomocy finansowej przyznawanej przez państwo niezamożnym lokatorom:

FSL (Fonds de solidarité pour le logement)

Fundusz Solidarnościowy do spraw Mieszkaniowych

Informacje na temat GRL – polisy ubezpieczeniowej gwarantującej ryzyko ponoszone przy wynajmie mieszkań:

Informacje na temat wskaźników wzrostu czynszu:

INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)

Narodowy Instytut Statystyki i Analiz Ekonomicznych

Informacje na temat pomocy dla osób, którym grozi eksmisja oraz tych, które mieszkają w niegodnych warunkach:

Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés

 

Spis treści