11.1 Ogólne wskazówki do korespondencji oficjalnej

1. Nazwisko swoje zapisuje się drukowanymi literami, imię wystarczy rozpocząć wielką literą. Podyktowane jest to względami praktycznymi, ponieważ we Francji mieszkają ludzie z całego świata i dla urzędników nie zawsze jest oczywiste, który wyraz jest nazwiskiem klienta.

Przykładowe poprawne zapisy:

 

Stanisław KOWALSKI

 

Maria NOWAK

 

2. Adres podaje się rozpoczynając od numeru ulicy, następnie wpisywana jest jej nazwa i dalej kod pocztowy i miejscowość.

Przykładowe poprawne zapisy:

 

231, rue de Verneuil

75012 Paris 4,

 

av de Gobelins

93500 Aulnay-sous-Bois

 

3. Numer telefonu zapisuje się w formie dwucyfrowych modułów

Przykładowy poprawny zapis:

 

Tel. 08 12 34 56 78

 

 

4. Można podać ewentualnie adres poczty internetowej, urzędy i instytucje często korzystają z tej formy komunikowania się z klientami.

Przykładowy poprawny zapis:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. Jeśli znane jest nazwisko urzędnika, który zajmuje się załatwieniem sprawy, należy wymienić je pod adresem urzędu/instytucji.

Stosowany zwrot:

 

à l’attention de Madame / Monsieur ……………………

 

6. Korespondencję taką jak odwołania, wezwania pracodawcy do zapłaty zaległych wypłat itp, należy wysyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Zaznacza się tę formę wysyłki znakiem
AR (Lettre recommandée accusée de réception).

Do pracodawcy najlepiej wysłać dwa listy (polecony i zwykły) ponieważ zdarza się często, że pracodawca nie odbiera przesyłek poleconych. List zwykły dojdzie szybciej i na pewno zostanie przeczytany.

7. Przed opisaniem swojej sprawy należy zwięźle określić jej temat:

Przykładowy poprawny zapis:

 

Objet: réclamation d’un salaire impayé (nie wypłacone wynagrodzenie)

 

 

8. Poniżej tematu sprawy jest miejsce na treść główną: opisanie zaistniałych okoliczności i użycie argumentów przemawiających za rozwiązaniem na naszą korzyść.

9. Pismo zawsze powinno się kończyć formułką grzecznościową.

Przykładowy poprawny zapis:

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

List powinien zawierać miejsce i datę napisania.

Przykładowy poprawny zapis:

 

Fait à Paris, le 10 janvier 2015

 

w Jeżeli pismo wysyła się z załącznikami, należy je wymienić wpisując w kolejności.

Przykładowy poprawny zapis:

 

Ci – joint: 1/….

2/….

 

Pismo napisane na komputerze należy podpisać własnoręcznie, najlepiej czytelnie.